ponúkameprofilnovinky
kontaktponukame zamestnanie
referencie
Referencie
tel.: +421 55 728 76 59
Objednávka
Adresa

Rozsah diela:
A: 0 – 17 000 EUR
B:17 000 – 65 000 EUR
C:65 000 – 170 000 EUR,
D : nad 170 000 EUR bez DPH

• • • • Novosedlík, s.r.o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Novosedlík, s.r.o
Akcia BOGE SACHS Trnava
Rok 2008
Rozsah diela C
Popis Vetranie a teplovzdušné vykurovanie výrobných priestorov, Odprašovanie odsávania otryskávacích strojov

• • • • LEAF Slovensko • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

LEAF Slovensko
Akcia Technologické odsávanie
Rok 2007
Rozsah diela B
Popis Odsávanie vzdušniny z pecí na obaľovanie cukríkov. Časť prác realizovaných bez prerušenia prevádzky

• • • • JCI Slovensko, s.r.o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

JCI Slovensko, s.r.o.
Akcia Yazaki Jambol (Bulharsko)
Rok 2008
Rozsah diela D
Popis Vetranie, teplovzdušné vykurovanie a klimatizovanie výrobných priestorov (20 000 m2), AB a zázemia

• • • • KB Building • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

KB Building
Akcia OC Zemplín Michalovce
Rok 2007 - 2008
Rozsah diela D
Popis Vetranie, klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie obchodných priestorov

• • • • JCI Slovakia, s.r.o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

JCI Slovakia, s.r.o.
Akcia Yazaki Michalovce
Rok 2007
Rozsah diela D
Popis Vetranie a klimatizácia výrobnej haly

• • • • K.B. Casta Nitra • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

K.B. Casta Nitra
Akcia OC Kaufland Nitra
Rok 2006
Rozsah diela C
Popis Vetranie a klimatizácia obchodného centra.Novostavba

• • • • K.O.P.A. Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

K.O.P.A. Košice
Akcia Polyfunkčný a relaxačný objekt, Rumanova ulica Košice
Rok 2006-2007
Rozsah diela D
Popis Vetranie a klimatizácia rezidencií, relaxačného centra, klubových priestorov, bazénu. Novostavba

• • • • IPP Invest Bratislava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

IPP Invest Bratislava
Akcia Administratívna budova IPP, Slávičie údolie 1, Bratislava
Rok 2006-2007
Rozsah diela D
Popis Vetranie a klimatizácia AB, kuchyne, jedálne, serverovňa. Novostavba

• • • • MBL Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

MBL Košice
Akcia Rekonštrukcia domu lodníkov , Bratislava, Prístav
Rok 2006
Rozsah diela D
Popis Klimatizácia a chladenie. Vetranie.Projekt, dodávka , montáž

• • • • FNLP Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

FNLP Košice
Akcia Rekonštrukcia gynekologickej operačnej sály, Rastislavova ul., monoblok
Rok 2006
Rozsah diela A
Popis Rekonštrukcia VZT a chladenia. Prevádzka počas rekonštrukcie neprerušená.

• • • • FNLP Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

FNLP Košice
Akcia Rekonštrukcia laboratória moču
Rok 2006
Rozsah diela B
Popis Rekonštrukcia VZT a chladenia. Pracovisko : monoblok Tr.SNP I, prevádzka počas rekonštrukcie prerušená.

• • • • FNLP Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

FNLP Košice
Akcia Rekonštrukcia centrálnej sterilizácie, pracovisko Rastislavova ul. monoblok
Rok 2006
Rozsah diela B
Popis Rekonštrukcia VZT a chladenia. Prevádzka počas rekonštrukcie prerušená.

• • • • MTI, a.s. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

MTI, a.s.
Akcia Rekonštrukcia priestorov AB, Sabinovská ul, Bratislava
Rok 2005
Rozsah diela C
Popis Rekonštrukcia podkrovia vrátane stavebných prác a ELI. Dodávka a montáž klimatizácie, vrátane stavebných prác, MaR , ELI, sanitárnej inštalácie pre celú budovu. Za plnej prevádzky budovy

• • • • Kovo Sa-Ta, Prešov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Kovo Sa-Ta, Prešov
Akcia Inštalácia CT vo FNLP Košice, pracovisko Tr. SNP 1
Rok 2005
Rozsah diela B
Popis Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT počas normálnej prevádzky nemocnice

• • • • Kovo Sa-Ta, Prešov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Kovo Sa-Ta, Prešov
Akcia Inštalácia CT vo FNLP Košice, pracovisko na Rastislavovej ulici
Rok 2005
Rozsah diela A
Popis Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT, sanitárna inštalácia, bez obmedzenia chodu oddelenia

• • • • FNLP Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

FNLP Košice
Akcia Rekonštrukcia operačných sál pre neurochirurgiu a srdcovocievne
Rok 2005
Rozsah diela D
Popis Dodávka a montáž VZT, chladenia, ÚK , ELI a MaR pre VZT za plnej prevádzky

• • • • Kovo Sa-Ta, Prešov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Kovo Sa-Ta, Prešov
Akcia Inštalácia skiaskopu, NsP Prešov
Rok 2005
Rozsah diela A
Popis Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT počas normálnej prevádzky nemocnice

• • • • Kovo Sa-Ta, Prešov • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Kovo Sa-Ta, Prešov
Akcia Inštalácia magnetickej rezonancie, NsP Prešov
Rok 2005
Rozsah diela B
Popis Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT, bezpečnostého odfuku z héliového okruhu. Rekonštrukcia prebiehala bez obmedzenia prevádzky nemocnice.

• • • • SIBAMAC Bratislava • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

SIBAMAC Bratislava
Akcia Výstavba technického strediska a riadiacej veže, Letisko Košice
Rok 2005-2006
Rozsah diela D
Popis Dodávka a montáž technológie VZT, ÚK, Chladenia, plynofikácie a kotolne

• • • • FNLP Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

FNLP Košice
Akcia Rekonštrukcia varne, Priestory na Rastislavovej ulici Košice
Rok 2005
Rozsah diela B
Popis Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, elektroinštalácie a MaR pre VZT, rozvody pary pre ÚK, vrátane pridružených stavebných prác

• • • • CWA Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

CWA Košice
Akcia Detská JIRS DFN, Priestory FNsP Košice
Rok 2004
Rozsah diela A
Popis Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, elektroinštalácie a MaR pre VZT, vrátane pridružených stavebných prác

• • • • CWA Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

CWA Košice
Akcia Infekčné oddelenie DFN, Priestory FNsP Košice
Rok 2004
Rozsah diela A
Popis Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, elektroinštalácie a MaR pre VZT, vrátane pridružených stavebných prác

• • • • CWA Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

CWA Košice
Akcia VÚSCH, priestory FNsP Košice - Kardio-Angio oddelenie
Rok 2004
Rozsah diela B
Popis Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, chladenia a rozvodov médií, elektroinštalácie a MaR pre VZT, vrátane pridružených stavebných prác

• • • • Orvis Družstvo Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Orvis Družstvo Košice
Akcia SOU Obchodné Košice
Rok 2003
Rozsah diela A
Popis Rekonštrukcia, dodávka a montáž technológie VZT, vrátane elektroinštalácie a regulácie VZT

• • • • CWA Košice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > FOTO • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

CWA Košice
Akcia FNsP Košice
Rok 2003
Rozsah diela A
Popis Dodávka a montáž VZT potrubia pre priestory laboratória mikrobiológie, kuchyne. Vrátane stavebných úprav prestupov

 

> ponúkame > profil spoločnosti > novinky > kontakt > ponuka zamestnania > referencie
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • klimatizácia . vzduchotechnika . ústredné vykurovanie . chladenie . konzultačná činnos» . finálne dodávky . montáľ . servis copyright 2009 VZT MONT, a.s.

 

Objednávka info@vztmont.sk