ponúkameprofilnovinky
kontaktponukame zamestnanie
referencie
Ponúkame
tel.: +421 55 728 76 59
Objednávka
Adresa

Cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom ucelené služby v oblasti technických zariadení budov:Pre tieto profesie ponúkame:
•  konzultačnú činnosť•  zabezpečenie projektovej dokumentácie •  dodávku a montáž zariadení •  servis

Našou prioritou je ponúkať riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súčinnosť všetkých profesií s cielom maximálne zefektívniť investičnú, prevádzkovú a energetickú náročnosť realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných čerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cieľom maximálne znížiť energetickú náročnosť riešených objektov a súčastne vyhovieť architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášť na riešenia nasledujúcich typov stavieb:
obcianská vybavenost:
-  administratívne budovy
-  hotely
-  nákupné strediská
-  kuchyne
-  športové haly
-  zimné štadióny
-  pasívne a aktívne rodinné domy
-  iné

priemyslové prevádzky:
-  klimatizovanie a vetranie hál pre lahký aj tažký priemysel
-  vlhké prevádzky
-  odprašovanie a odsávanie
-  chladenie technologických procesov
-  iné

• • • • KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.
Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.

• • • • VETRACIE SYSTÉMY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.

• • • • ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.

• • • • CHLADIACE ZARIADENIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.

• • • • ZTRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.

• • • • MERANIE A REGULÁCIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > TOP • • • • • • • • • • • •

Našou prioritou je ponúkat riešenia, ktoré sú komplexné a prihliadajú na súcinnost všetkých profesií s cielom maximálne zefektívnit investicnú, prevádzkovú a energetickú nárocnost realizovaných stavieb. Pri našich návrhoch optimalizujeme využívanie rekuperácie tepla, tepelných cerpadiel, nízkoteplotných systémov, odpadného tepla a dalších najmodernejších zariadení a systémov s cielom maximálne znížit energetickú nárocnost riešených objektov a súcastne vyhoviet architektonickým resp. technologickým požiadavkam.
V uvedených profesiách sa zameriavame obzvlášt na riešenia nasledujúcich typov stavie.

> ponúkame > profil spoločnosti > novinky > kontakt > ponuka zamestnania > referencie
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • klimatizácia . vzduchotechnika . ústredné vykurovanie . chladenie . konzultačná činnosť . finálne dodávky . montáž . servis copyright 2009 VZT MONT, a.s.

 

Chladiace zariadenia Zdravotechnické inštalácie Meranie a regulácia Ústredné vykurovanie Vetracie systémy Klimatizačné zariadenia Objednávka info@vztmont.sk