ponúkameprofilnovinky
kontaktponukame zamestnanie
referencie
Ponuka zamestnania
tel.: +421 55 728 76 59
Objednávka
Adresa

• • • • Predajca vzduchotechnických zariadení • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Popis práce

- - Marketing a prieskum trhu so vzduchotechnickými a klimatizačnými zariadeniami - starostlivosť o súčastných a vyhľadávanie nových zákazníkov - obchodná a technická podpora zákazníkom, pripravovanie ponúk a zmlúv - obchodná podpora počas realizácie zákazok

Požiadavky

- - VŠ vzdelanie technického smeru najlepšie stavebná alebo strojnícka fakulta odbor TZB prax 3 roky - SŠ vzdelanie stavebného alebo strojníckeho smeru prax v predaji TZB min. 5 rokov - komunikatívnosť - flexibilita - vodičský preukaz sk. B

• • • • Šéfmontér vzduchotechnických zariadení • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Popis práce

- Hlavnou náplňou práce je: - Riadenie a realizácia montážnych prác na stavbe - preberanie podkladov pre prevedenie montážnych prác, projektovej dokumentácie a materiálu - Zodpovednosť za technickú správnosť montážnych prác a termínové plnenia - Kontakt na stavbe s vedením stavby, zápisy do montážnych denníkov - zaškolovanie obsluhy - servisné zásahy

Požiadavky

- - SŠ alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore zámočník, klampiar s praxou min. 5 rokov - vhodné je vlastniť zváračský preukaz - dobrý zdravotný stav - samostanosť - vodičský preukaz sk. B

• • • • Šéfmontér klimatizačných a chladiacich zariadení • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Popis práce

- Hlavnou náplňou práce je: - Riadenie a realizácia montážnych prác na stavbe - preberanie podkladov pre prevedenie montážnych prác, projektovej dokumentácie a materiálu - Zodpovednosť za technickú správnosť montážnych prác a termínové plnenia - Kontakt na stavbe s vedením stavby, zápisy do montážnych denníkov - zaškolovanie obsluhy - servisné zásahy

Požiadavky

- - SŠ alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore chladiar s praxou min. 5 rokov - vlastnenie príslušných oprávnení pre montáž chladiacich zariadení včítane oprávnenia pre prácu s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu výhodou je skúška z elektro vyhlášky č.72 - vodičský preukaz sk. B

• • • • Prípravár TZB - VZT, chladenie,ÚK,ZTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Popis práce

- Hlavnou náplňou práce je: - kontrola vstupných podkladov - príprava postupu realizácie zákazky - dopracovanie požiadaviek pre prípravnú montážnu dokumentáciu - technická podpora priebehu montážnych prác - objednávanie a nákup subdodávateľských prác a materiálov - likvidácia faktúr a príprava k odovzdaniu zákazky

Požiadavky

- - VŠ vzdelanie technického smeru najlepšie stavebná alebo strojnícka fakulta odbor TZB prax 3 roky - SŠ vzdelanie stavebného alebo strojníckeho smeru prax v odbore TZB min 10 rokov - výhodou je vlastnenie preukazu odbornej spôsobilosti stavebný dozor alebo stavbyvedúci - vodičský preukaz sk. B

> ponúkame > profil spoločnosti > novinky > kontakt > ponuka zamestnania > referencie
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • klimatizácia . vzduchotechnika . ústredné vykurovanie . chladenie . konzultačná činnos» . finálne dodávky . montáľ . servis copyright 2009 VZT MONT, a.s.

 

Objednávka info@vztmont.sk